REGULAMENT

CONCURS REGIONAL „STOP VIOLENŢEI VERBALE ÎN ŞCOALĂ!

Rîmnicu Sărat – ianuarie 2015

EDIŢIA a III-a

COORDONATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÎMNICU SĂRAT, BUZĂU

SCOPUL PROIECTULUI:

Antrenarea elevilor într-un dialog motivant şi accesibil pe tema nonviolenţei verbale, prin utilizarea unor tehnici de limbaj plastic.

OBIECTIVELE SPEStop Violenței verbale în școalăCIFICE PROIECTULUI:

 • Cultivarea interesului copiilor pentru activităţile de desen şi pictură, stimulând posibilitatea acestora de exprimare plastică, spontană, a impresiilor, emoţiilor şi sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă legate de comunicarea nonviolentă;

 • Formarea deprinderii de organizare a compoziţiei plastice şi de redare expresivă a unor teme şi idei, ţinând cont de legile compoziţionale;

 • Antrenarea copiilor în practicarea desenului ca pictură artistică, ajutându-i să identifice, să descopere şi să exprime în lucrările lor posibilităţile şi semnificaţia expresivă a fiecărui element de limbaj plastic;

PARTENERI:

 • Centrul Cultural Florica Cristoforeanu

 • Poliția Municipiului Rm. Sărat, Compartiment Poliție Proximitate

GRUPUL ŢINTĂ:

 • Beneficiari direcţi:

– elevi din ciclul primar şi gimnazial din şcolile participante;

– cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial din şcolile participante.

 • Beneficiari indirecţi:

– părinţi ai elevilor participanţi;

– membri ai comunităţii locale.

CONŢINUTUL PROIECTULUI:

Proiectul se va concretiza în desfăşurarea concursului în perioada 1 decembrie 2014 – 30 ianuarie 2015 pe următoarele categorii de vârstă:

– elevi de nivel primar învăţământ de masă.

– elevi de nivel gimnazial învăţământ de masă.

CONCURSUL ARE DOUĂ SECŢIUNI:

Creaţii artistico-plastice care vor avea ca temă nonviolenţa verbală şi tot ceea ce înseamnă comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului şi pace.

Creaţiile artistico-plastice vor fi realizate în tehnică la alegere (ulei, pânză, pastel, tehnici mixte etc.) pe coală format A 4. Fiecare lucrare va avea în colțul din dreapta jos o etichetă pe care se va menționa: numele și prenumele elevului, titlul lucrării, școala, clasa și numele cadrului didactic îndrumător.

Creații literare: (proză, poezie) având ca temă toleranța, promovarea antiviolenței, a respectului între colegi, bucuria reîntâlnirii zilnice cu prietenii din școală, jocurile copilariei practicate în pauze. Lucrările pot avea ca sursă de inspirație realitatea din școala voastră – evenimente de violență și solutii adoptate pentru rezolvarea acestora.

Tehnoredactarea lucrărilor se face în Microsoft Word, format A4, pe o singură pagină, cu margini egale de 2 cm, la 1,5 rânduri, font Times New Roman, 12, cu semne diacritice, iar lucrarea nu va depasi 2 pagini. Titlul se scrie centrat (Times New Roman, 14, bold). La două rânduri sub titlu, in partea dreapta, se scrie numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, judetul, numele cadrului didactic coordonator (Times New Roman, 12, bold).

FORMA DE ORGANIZARE :

Participanţii vor expedia în perioada 2 decembrie 2014 – 20 ianuarie 2015 (data poştei), pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială Nr. 1, str. Ştefan cel Mare, nr. 17, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cod poştal 125300 lucrările elevilor în folii de protecţie, fişa de înscriere completată cu toate datele solicitate şi ştampilată de directorul unităţii şcolare. Participanții care doresc primirea diplomelor și adeverințelor prin poștă, vor trimite împreună cu lucrările elevilor și un plic autoadresat și timbrat corespunzător.

NU SE PERCEPE TAXĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS.

Fiecare profesor poate să trimită un număr de maximum 3 lucrări, indiferent se secțiunea la care participă. vor Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Pe spatele lucrării se va aplica o etichetă în care vor fi menţionate urmatoarele:

Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Localitatea:

Judeţul:

E-mail:

Desenele trebuie să respecte Legea dreptului de autor.

Participantul şi/sau şcoala din care acesta face parte este unic, responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu desene în acest concurs.

Concurenţii nu au voie să participe cu desene ce au mai fost publicate anterior, preluări de pe internet sau desene ce au mai fost înscrise la alte concursuri de acelaşi gen sau asemănătoare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de COPYRIGHT pentru a publica/utiliza desenele de la concurs pentru realizarea expoziţiei.

Se vor acorda premii I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel de clasă și fiecare sectiune. Numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul participanţilor. Se vor acorda diplome de participare.

Diplomele pentru elevi (premii, menţiuni, diplome de participare), ca şi diplomele pentru cadrele didactice îndrumătoare, vor fi trimise pe adresa de e-mail a cadrului didactic organizator din fiecare şcoală, după data de 30 ianuarie 2015. Se pot trimite şi prin poştă cu plata ramburs.

EVALUAREA DESENELOR

1. Creație artistico – plastică

– ilustrarea temei

– creativitate şi originalitate

– utilizare limbaj plastic: pânză, culori, tehnica de desen folosită.

2. Creație literară

– elementele de tematică și conținut

– gradul de originalitate, calitatea exprimării literare, corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți)

– aspectul general al lucrării și calitatea redactării (încadrarea în pagină, diacritice, punctuație etc).

Organizatorii şi/sau juriul îşi rezervă dreptul de a scoate din concurs desenele care nu au nicio legătură cu tema anunţată, care au un conţinut inadecvat, care nu respectă etapele de înscriere şi care nu au fişa de identificare etc.

Lucrările elevilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii organizate la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Rm. Sărat.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

 • 12 noiembrie – 30 noiembrie 2014

Lansarea proiectului concurs prin postarea regulamentului de concurs site-ul www. didactic.ro, anunţul de la cercul metodic al învăţătorilor din data de 12 noiembrie 2014, mediatizarea prin afişe.

 • 1 decembrie 2014 – 20 ianuarie 2015

Înscrierea în concurs şi primirea lucrărilor

 • 19 – 23 ianuarie 2015

Jurizarea lucrărilor înscrise în concurs pe secţiuni, pe baza criteriilor de evaluare

 • 26 – 30 ianuarie 2015

Amenajarea expoziţiei cu lucrările înscrise în concurs, vizitarea expoziţiei

 • 1 – 31 martie 2015

Afişarea pe site-ul http://www.didactic.ro a listei câştigătorilor. Expedierea diplomelor participanţilor.

Fișa pentru înscriere se poate descărca de aici.

 

Reclame