STOP violenței verbale în școală – Concurs regional

Etichete

, , , ,

REGULAMENT

Concurs regional „Stop violenței verbale în școală”

Râmnicu Sărat, decembrie 2015 – ianuarie 2016

Ediția a IV-a

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

poster PRINTAT

Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau audiovizuală, ne oferă zilnic diverse forme de manifestare ale violenţei, imagini şocante perindându-se prin faţa ochilor noştri. În acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar este inevitabilă. Mai mult, pe zi ce trece, ne obişnuim cu diversele forme ale violenţei, fără a mai sesiza pericolul. Suntem conştienţi de importanţa prevenţiei şi de faptul că aceste manifestări pot degenera în forme mai grave de violenţă şcolară. O formă de manifestare a violenţei în şcoală este violenţa verbală.
Pentru marcarea zilei de 30 ianuarie – „Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoală”, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat organizează Concursul regional de creaţie plastică şi literară – „STOP VIOLENŢEI VERBALE ÎN ŞCOALĂ!”, care urmăreşte antrenarea elevilor din şcolile gimnaziale din ţară într-un dialog pro comunicare corectă şi paşnică, nonviolentă, prin utilizarea de elemente ale limbajului plastic şi literar.
Concursul a avut două ediţii desfăşurate în luna ianuarie 2013 şi 2014, iar la ediţia de anul trecut s-a bucurat de participarea la nivel regional a unui număr de 160 de elevi şi 55 de cadre didactice din 16 de judeţe din ţară.

Scopul proiectului:
Antrenarea elevilor într-un dialog motivant şi accesibil pe tema nonviolenţei verbale, prin utilizarea unor tehnici de limbaj plastic şi literar.

În acest proiect se urmăresc următoarele obiective:

 • Creşterea  gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la modalităţi alternative de prevenire şi combatere a violenţei prin participarea unui agent de la poliţia de proximitate, la orele de dezvoltare personală /consiliere şi orientare.
 • Cultivarea interesului copiilor pentru activităţile de creaţie, stimulând posibilitatea acestora de exprimare plastică şi literară, a impresiilor, a emoţiilor şi a sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă legate de comunicarea nonviolentă;
 • Formarea deprinderii de organizare a compoziţiei plastice şi de redare expresivă a unor teme şi idei, ţinând cont de legile compoziţionale;
 • Antrenarea copiilor în practicarea desenului ca pictură artistică, ajutându-i să identifice, să descopere şi să exprime în lucrările lor posibilităţile şi semnificaţia expresivă a fiecărui element de limbaj plastic şi literar;

Proiectul – concurs se adresează elevilor şi cadrelor didactice din ciclul primar şi gimnazial din judeţul Buzău şi din alte judeţe din ţară.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

 • 12 noiembrie – 30 noiembrie 2015
  Lansarea proiectului concurs prin postarea regulamentului de concurs site-ul www. didactic.ro, anunţul de la cercul metodic al învăţătorilor din data de 12 noiembrie 2015, mediatizarea prin afişe.
 • 1 decembrie 2015 – 23 ianuarie 2016
  Înscrierea în concurs şi primirea lucrărilor
 • 24 – 26 ianuarie 2016
  Jurizarea lucrărilor înscrise în concurs pe secţiuni, pe baza criteriilor de evaluare
 • 27 ianuarie – 29 februarie 2016
  Amenajarea expoziţiei cu lucrările înscrise în concurs, vizitarea expoziţiei
 • 1 februarie – 31 martie 2016
  Afişarea pe site-ul http://www.didactic.ro a listei câştigătorilor. Expedierea diplomelor participanţilor.

Fișa de înscriere, regulamentul concursului și protocolul de colaborare le puteți descărca de aici.

STOP violenței verbale în școală!

 

REGULAMENT

CONCURS REGIONAL „STOP VIOLENŢEI VERBALE ÎN ŞCOALĂ!

Rîmnicu Sărat – ianuarie 2015

EDIŢIA a III-a

COORDONATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÎMNICU SĂRAT, BUZĂU

SCOPUL PROIECTULUI:

Antrenarea elevilor într-un dialog motivant şi accesibil pe tema nonviolenţei verbale, prin utilizarea unor tehnici de limbaj plastic.

OBIECTIVELE SPEStop Violenței verbale în școalăCIFICE PROIECTULUI:

 • Cultivarea interesului copiilor pentru activităţile de desen şi pictură, stimulând posibilitatea acestora de exprimare plastică, spontană, a impresiilor, emoţiilor şi sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă legate de comunicarea nonviolentă;

 • Formarea deprinderii de organizare a compoziţiei plastice şi de redare expresivă a unor teme şi idei, ţinând cont de legile compoziţionale;

 • Antrenarea copiilor în practicarea desenului ca pictură artistică, ajutându-i să identifice, să descopere şi să exprime în lucrările lor posibilităţile şi semnificaţia expresivă a fiecărui element de limbaj plastic;

PARTENERI:

 • Centrul Cultural Florica Cristoforeanu

 • Poliția Municipiului Rm. Sărat, Compartiment Poliție Proximitate

GRUPUL ŢINTĂ:

 • Beneficiari direcţi:

– elevi din ciclul primar şi gimnazial din şcolile participante;

– cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial din şcolile participante.

 • Beneficiari indirecţi:

– părinţi ai elevilor participanţi;

– membri ai comunităţii locale.

CONŢINUTUL PROIECTULUI:

Proiectul se va concretiza în desfăşurarea concursului în perioada 1 decembrie 2014 – 30 ianuarie 2015 pe următoarele categorii de vârstă:

– elevi de nivel primar învăţământ de masă.

– elevi de nivel gimnazial învăţământ de masă.

CONCURSUL ARE DOUĂ SECŢIUNI:

Creaţii artistico-plastice care vor avea ca temă nonviolenţa verbală şi tot ceea ce înseamnă comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului şi pace.

Creaţiile artistico-plastice vor fi realizate în tehnică la alegere (ulei, pânză, pastel, tehnici mixte etc.) pe coală format A 4. Fiecare lucrare va avea în colțul din dreapta jos o etichetă pe care se va menționa: numele și prenumele elevului, titlul lucrării, școala, clasa și numele cadrului didactic îndrumător.

Creații literare: (proză, poezie) având ca temă toleranța, promovarea antiviolenței, a respectului între colegi, bucuria reîntâlnirii zilnice cu prietenii din școală, jocurile copilariei practicate în pauze. Lucrările pot avea ca sursă de inspirație realitatea din școala voastră – evenimente de violență și solutii adoptate pentru rezolvarea acestora.

Tehnoredactarea lucrărilor se face în Microsoft Word, format A4, pe o singură pagină, cu margini egale de 2 cm, la 1,5 rânduri, font Times New Roman, 12, cu semne diacritice, iar lucrarea nu va depasi 2 pagini. Titlul se scrie centrat (Times New Roman, 14, bold). La două rânduri sub titlu, in partea dreapta, se scrie numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, judetul, numele cadrului didactic coordonator (Times New Roman, 12, bold).

FORMA DE ORGANIZARE :

Participanţii vor expedia în perioada 2 decembrie 2014 – 20 ianuarie 2015 (data poştei), pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială Nr. 1, str. Ştefan cel Mare, nr. 17, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cod poştal 125300 lucrările elevilor în folii de protecţie, fişa de înscriere completată cu toate datele solicitate şi ştampilată de directorul unităţii şcolare. Participanții care doresc primirea diplomelor și adeverințelor prin poștă, vor trimite împreună cu lucrările elevilor și un plic autoadresat și timbrat corespunzător.

NU SE PERCEPE TAXĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS.

Fiecare profesor poate să trimită un număr de maximum 3 lucrări, indiferent se secțiunea la care participă. vor Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Pe spatele lucrării se va aplica o etichetă în care vor fi menţionate urmatoarele:

Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Localitatea:

Judeţul:

E-mail:

Desenele trebuie să respecte Legea dreptului de autor.

Participantul şi/sau şcoala din care acesta face parte este unic, responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu desene în acest concurs.

Concurenţii nu au voie să participe cu desene ce au mai fost publicate anterior, preluări de pe internet sau desene ce au mai fost înscrise la alte concursuri de acelaşi gen sau asemănătoare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de COPYRIGHT pentru a publica/utiliza desenele de la concurs pentru realizarea expoziţiei.

Se vor acorda premii I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel de clasă și fiecare sectiune. Numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul participanţilor. Se vor acorda diplome de participare.

Diplomele pentru elevi (premii, menţiuni, diplome de participare), ca şi diplomele pentru cadrele didactice îndrumătoare, vor fi trimise pe adresa de e-mail a cadrului didactic organizator din fiecare şcoală, după data de 30 ianuarie 2015. Se pot trimite şi prin poştă cu plata ramburs.

EVALUAREA DESENELOR

1. Creație artistico – plastică

– ilustrarea temei

– creativitate şi originalitate

– utilizare limbaj plastic: pânză, culori, tehnica de desen folosită.

2. Creație literară

– elementele de tematică și conținut

– gradul de originalitate, calitatea exprimării literare, corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți)

– aspectul general al lucrării și calitatea redactării (încadrarea în pagină, diacritice, punctuație etc).

Organizatorii şi/sau juriul îşi rezervă dreptul de a scoate din concurs desenele care nu au nicio legătură cu tema anunţată, care au un conţinut inadecvat, care nu respectă etapele de înscriere şi care nu au fişa de identificare etc.

Lucrările elevilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii organizate la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Rm. Sărat.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

 • 12 noiembrie – 30 noiembrie 2014

Lansarea proiectului concurs prin postarea regulamentului de concurs site-ul www. didactic.ro, anunţul de la cercul metodic al învăţătorilor din data de 12 noiembrie 2014, mediatizarea prin afişe.

 • 1 decembrie 2014 – 20 ianuarie 2015

Înscrierea în concurs şi primirea lucrărilor

 • 19 – 23 ianuarie 2015

Jurizarea lucrărilor înscrise în concurs pe secţiuni, pe baza criteriilor de evaluare

 • 26 – 30 ianuarie 2015

Amenajarea expoziţiei cu lucrările înscrise în concurs, vizitarea expoziţiei

 • 1 – 31 martie 2015

Afişarea pe site-ul http://www.didactic.ro a listei câştigătorilor. Expedierea diplomelor participanţilor.

Fișa pentru înscriere se poate descărca de aici.

 

Din nou despre clasa pregătitoare

Etichete

, ,

     Dragii mei, vă invit să urmăriți o emisiune realizată de Loredana Bălan în care, împreună cu colega mea, Viorica Manolache, încercăm să devoalăm această frumoasă ”enigmă” numită ”clasa pregătitoare”.

    Vizionare plăcută!

Presa – Libera trecere ”Înscrierile la clasa pregătitoare”

Proiect Arte Vizuale și Abilități Practice (AVAP)

Etichete

, , , ,

   Acesta este ultimul din seria celor trei proiecte pentru clasa pregătitoare și este cel pentru Arte vizuale și abilități practice (AVAP).  Veți întâlni în el des termenul de AVLM în loc de AVAP, îmi cer scuze dar proiectele sunt de anul trecut și timpul nu mi-a mai permis să fac toate corecturile necesare.

    Pe acesta îl puteți desărca de aici: proiect AVAP.

Proiect Matematică și Explorarea Mediului (MEM)

Etichete

, , , ,

    Astăzi vă pun la dispoziție spre consultare o serie de 3 proiecte. O să încep cu proiectul  de matematică și explorarea mediului, care  poate fi descărcat de aici – proiect MEM.

    Cred că am mai spus, puteți descărca și folosi materialele pe care vi le ofer în orice mod doriți. Consider că întotdeauna concurența are rezultate mai slabe decât colaborare. Deci vă invit să colaborăm spre binele elevilor noștri!

Au început înscrierile la clasa pregătitoare

Etichete

, , ,

DSC_2681    După cum bine știți, astăzi au început înscrierile în clasa pregătitoare. Ministerul Educației a publicat proiectul Calendarului și proiectul metodologiei de înscriere pentru anul 2014.

    Și în acest an, părinții ai căror copii nu au parcurs clasa pregătitoare dar împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2014 îi pot înscrie pe aceștia direct în clasa întâi.

    Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

    Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

    Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

    Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

    Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

   Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de  învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

    Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fișei tipărite.

    În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.

    Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

   Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului, precum și documentele care fac dovada adresei de domiciliu, așa cum sunt ele prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

    În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

    Completarea fișei de înscriere online se poate face aici, urmând ca depunerea și validarea documentelor solicitate conform metodologiei să se facă personal, la școala pentru care s-a optat.

    Atât calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare cât și metodologia pot fi consultate direct pe siteul Ministerului Educației Naționale.

Pentru mai multe informații puteți suna la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 10338/569801.  Vă așteptăm cu drag!

Tux Typing

index    Tux Typing este un program pentru deprinderea copiilor cu tastatura, sub atenta supraveghere a pinguinului Tux. Conține și două jocuri și activități pentru cei mai avansați – fraze, lecții pentru degete.

    Este distribuit gratuit, sub licență GPL. L-am prezentat și eu anul trecut elevilor mei de la pregătitoare la orele de TIC și au fost foarte încântați.

    Programul se poate descărca de aici. Distracție plăcută!

Concurs interjudețean ”Stop violenței verbale în școală!”

Etichete

, , , ,

 

poster-nou    Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau audiovizuală, ne oferă zilnic diverse forme de manifestare ale violenţei, imagini șocante perindându-se prin faţa ochilor noştri. În acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar este inevitabilă. Mai mult, pe zi ce trece, ne obișnuim cu diversele forme ale violenţei, fără a mai sesiza pericolul. Suntem constienţi de importanţa prevenţiei și de faptul că aceste manifestări pot degenera în forme mai grave de violenţă școlară. O formă de manifestare a violenței în școală este violența verbală.

    Pentru marcarea zilei de 30 ianuarie – „Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoală”, Școala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat a organizat Concursul Interjudeţean de desene – „STOP VIOLENŢEI VERBALE ÎN ŞCOALĂ!”, care urmăreşte antrenarea elevilor din școlile gimnaziale din țară într-un dialog pro comunicare corectă și pașnică, nonviolentă, prin utilizarea de elemente ale limbajului plastic.

    Concursul a avut o primă ediţie în ianuarie 2013 şi s-a bucurat de participarea la nivel județean a unui număr de 158 de elevi și 54 de cadre didactice din învățământul primar.

    Scopul proiectului este antrenarea elevilor într-un dialog motivant și accesibil pe tema nonviolenței verbale, prin utilizarea unor tehnici de limbaj plastic.

   S-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

• Cultivarea interesului copiilor pentru activităţile de desen şi pictură, stimulând posibilitatea acestora de exprimare plastică, spontană, a impresiilor, emoţiilor şi sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă legate de comunicarea nonviolentă;

• Formarea deprinderii de organizare a compoziţiei plastice şi de redare expresivă a unor teme și idei, ţinând cont de legile compoziţionale;

• Antrenarea copiilor în practicarea desenului ca pictură artistică, ajutându-i să identifice, să descopere şi să exprime în lucrările lor posibilităţile şi semnificaţia expresivă a fiecărui element de limbaj plastic;

     Concursul se adresează elevilor din clasele I – VIII din reţeaua de învăţământ, la nivel național. Lucrările elevilor sunt prezentate în cadrul unei expoziţii organizate la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu”, unde încă le mai puteți viziona.

   Dacă timpul nu vă permite, vă ofer mai jos o galerie de imagini cu lucrările participante.

   În scurt timp vom anunța și căștigătorii concursului.

Tux Paint

Etichete

, , , ,

index    ”Tux Paint” este un program pentru desenat, recomandat în special copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Programul este folosit în școlile din întreaga lume și este un program ”open source” gratuit, distribuit sub licență GNU.

   Are o interfață intuitivă și prietenoasă, diverse sunete amuzante și, bineînțeles, pinguinul Tux, care ghidează pas cu pas copiii.

     Se poate descărca direct de aici, sau, pentru mai multe informații se poate vizita site-ul producătorului. Datorită ușurinței în utilizare și a faptului că este gratuit nu ar trebui să lipsească din nici o școală.

Proiect tematic interdisciplinar “În lumea poveștilor”

Etichete

, , ,

    Vă ofer acest proiect interdisciplinar, care a fost publicat în cartea Conferinței Naționale ”Clasa pregătitoare, de la deziderat la realizare”. Face parte dintr-un proiect mai amplu, organizat la nivel național, la care am participat împreună cu colegele mele de la clasa pregătitoare.

    Sper să vă fie de folos!

PROIECT TEMATIC INTERDISCIPLINAR ÎN LUMEA POVEȘTILOR

 

Clasa pregătitoare – de la dorință la realizare

Etichete

, , ,

    Cu incertitudini, cu speranță și curiozitate, cu multe întrebări fără răspuns, cu fundițe mari și ochi pierduți în agitația primei zile de școală, cu pași timizi „în afara lumii poveștilor în care trăiseră până atunci”, cu mirare și cu emoție, cu sunetul îndrăzneț  al clopoțelului și cu aromă de toamnă… așa a luat naștere clasa pregătitoare.

    Deși înlăcrimați și emoționați la început,  2012-09-28 10.13.25după câteva săptămâni elevii clasei pregătitoare au încetat să mai privească școala ca un inamic al veseliei lor și să vină la ea cu drag și cu acea curiozitate copilărească de a afla ceva nou, de a da un alt sens lumii în fiecare zi. Clasa pregătitoare, integrată invățământului obligatoriu, a stârnit numeroase controverse ce continuă și în prezent. La întrebarea : ”De ce este necesară o astfel de clasă?”,  răspund asumat că o consider necesară întrucât asigură trecerea gradată a copilului de la educația din familie și grădiniță la formarea inițială  generată de școală. Ea are rolul, pe de o parte, de consolidare a cunosțințelor deja dobândite, și pe de altă parte, de socializare și adaptare la schimbare. Prin continuitatea curriculumului și a resurselor umane (același cadru didactic, aceiași colegi), clasa pregătitoare oferă un parcurs lin și un start mai bun în viața școlară. Este cunoscut faptul ca unii elevi întâmpină perioade de inadaptare școlară la debutul lor în clasa I, datorită trecerii bruște de la învățământul preșcolar la cel școlar, la rigorile impuse de acesta în ceea ce privește programul de lucru, schimbarea cadrului didactic, a colegilor, a mediului de învățare, a ritmului rapid impus de programa școlară.

    Referitor la managementul spațiului de instruire și al resurselor materiale , elevii clasei pregătitoare beneficiază de un spațiu de învățare prietenos, pe care ei înșiși l-au construit împreună cu cadrele didactice. Astfel ei și-au ales o mascotă a clasei (avem clasa „Albinuțelor”, clasa „Fluturașilor”, clasa „Floricelelor”),  Buchetul clasei, Trenulețul vacanței care i-a adus de la grădinița la școală, centre pentru activități recreative (Bibliotecă, Ludotecă, Muzeul culorii verde), Copacul dorințelor, Panoul vorbitor în care elevii își expun desenele etc.

2012-09-28 10.14.17     Am auzit des replica :”Li s-a răpit un an de copilărie!”. Părerea mea este că nu li s-a răpit nimic și că există o continuare firească a activităților din grădiniță. Programul este unul lejer, ora fiind de 30/35 de minute, urmate de 10/15 minute de activități recreative și o pauză de 15 minute, iar activitățile propriu-zise au ca activitate dominantă jocul. Continuitatea dintre învățământul preșcolar și cel primar se realizează prin obiective comune, prin conținuturi și metode similare. Una dintre cele mai utilizate forme de organizare a activităților la clasa pregătitoare este interdisciplinaritatea. Proiectarea conținuturilor în manieră integrată vine să potențeze acest îndemn al educării școlarilor într-un spirit activ, cooperant și creativ.

Ce învață copiii la clasa pregătitoare?

   2013-01-22 08.23.47 La întrebarea : „Ce învață copiii la clasa pregătitoare?”, răspund că activitățile desfășurate sunt formate din conținuturi specifice grupei pregătitoare din grădiniță și primele elemente din domeniul disciplinelor de învățământ. De exemplu, la Comunicare în limba română elevii învață literele de tipar ale alfabetului, la Matematică numerația în concentrul 0-31, adunarea și scăderea cu 1 unitate, la Cunoașterea mediului se urmărește dezvoltarea curiozității elevilor prin angajarea lor în acțiuni concrete de explorare simplă etc.

    Clasa pregătitoare nu își propune să se substituie clasei I. Actuala programă intenționează să așeze în centrul preocupărilor cadrului didactic (și ale părinților!) dezvoltarea competențelor de comunicare, a capacității copilului de a-și comunica propriile idei, opinii, gânduri și sentimente într-un mod accesibil. Se urmărește apropierea copiilor de lumea cărților, de mijloacele de informare și de ceilalți colegi.

    Dintre metodele de inițiere în învățarea 2013-02-12 09.57.30citit-scrisului la clasa pregătitoare, pe lângă metodele tradiționale, sunt recomandate metode precum metoda Montessori, care este utilă deoarece pune accentul pe folosirea mai multor canale de recepționare a informațiilor (pipăit, văz, auz etc) și metoda globală sau „privește și spune” ce constă în memorarea cuvintelor la vederea acestora, prin fotografiere vizuală, iar după ce elevii memorează un număr mai mare de cuvinte din mediul lor apropiat, le introduc în procesul de citire a enunțurilor. De exemplu, la învățarea sunetului și literei „E”, se fac activități de modelare a literei din plastilină sau se realizează din hârtie creponată, sîrmă, bețișoare, se conturează după șablon, dar se trezește și apetitul imaginativ al elevilor, propunându-le jocuri de dezvoltare a imaginației cu ajutorul întrebărilor: Care ar putea fi povestea literei „E”? Ce meserie credeți că i s-ar potrivi lui „E”? Cum credeți că arată casa lui „E”? Cum credeți că arată frații lui „E”?

2013-02-12 09.59.42    Toate lucrările elevilor sunt afișate pentru a putea fi văzute de către aceștia, iar apoi sunt adunate într-un jurnal al clasei.

    Din activitățile clasei pregătitoare amintim : ”Sărbătoarea toamnei”, „Hora anotimpurilor”, „Obținerea permisului de pieton”, „Prepararea unui  tort” . În urma proiectului interdisciplinar „Totul este în mișcare”, elevii clasei pregătitoare B au realizat desene, picturi, colaje cu diferite elemente aflate în mișcare, lucrări pe care le-au legat apoi într-o cărticică pe care au intitulat-o „Prima noastră cărticică – Totul este în mișcare”.

„Suntem reporteri isteți”

     Într-o zi am realizat cu elevii mei activitatea „Suntem reporteri isteți” în cadrul căreia cățiva elevi, cu un microfon de jucărie în mână, au intervievat alți colegi de la clasele pregătitoare întrebându-i dăcă le place clasa pregătitoare si de ce le place aceasta clasă. Răspunsurile lor au fost diverse, încărcate de emoție și sinceritate:2013-02-12 09.59.58

„Mie îmi place în clasa pregătitoare pentru ca în fiecare zi învăț lucruri noi și interesante.” (Vasile Ștefan)

„Eu îmi doresc să vin la școală pentru că vizionăm multe povești la calculator.” (Leonte Leonardo)

„Mie cel mai mult la clasa pregătitoare îmi plac pauzele când mă joc și alerg cu colegii mei.” (Baciu Vlad)

„Mie îmi place „Întâlnirea de dimineață” când cântăm cântecelul „Bună dimineața”. (Milea Ana)

„Mie îmi place că la școală avem ore de sport și sportul e preferatul meu”. (Iuga Octavian).

    Părinții elevilor de clasă pregătitoare, deși sceptici la începutul anului școlar, se declară astăzi mulțumiți de evoluția propriilor copii și o recomandă cu încredere și părinților viitorilor elevi ai clasei pregătitoare, lucru pe care l-au făcut și cu ocazia „Zilei porților deschise” care a avut loc pe 3 aprilie 2013, la clasa pregătitoare.

    Elevii sunt foarte încântați de școală, de activități, de jocuri, de pauze, de colegi, de doamnele învățătoare. Feedback-ul pozitiv pentru activitatea pe care o desfășor la clasa mea l-am primit atunci când, după vacanța de iarnă, i-am intrebat pe elevii mei daca le-a plăcut vacanța, iar unul dintre elevi mi-a răspuns: ”Mie nu mi-a plăcut, doamna. Vacanța aceasta a durat o veșnicie!”

    Și astfel o dorință a devenit realitate, iar realitatea clasei pregătitoare a devenit dorința elevilor săi.

    În cadrul proiectului „Ziua porților deschise”, elevii clasei pregătitoare și-au 100_3155întâmpinat foștii colegi de grădiniță cu un cântecel compus special pentru ei:

Astăzi este sărbătoare
La clasa pregătitoare,
Musafirii au sosit
Vă urăm „Bine ați venit!”
 
Astăzi vom sărbători
Porți deschise veți găsi,
Stupul nostru e voios
Vă va prezenta frumos.
 
Noi vă dăm recomandare
La clasa pregătitoare,
Harnici ca niște albine
Învățam cu spor și bine!

  

Articol publicat în revista ”Argument” a Școlii gimnaziale Nr. 1 din Rîmnicu Sărat